Akciós szabályzat VELUX tetőtéri ablak vásárlóknak

Mi az akciós ajánlat?

Az akció keretében akciós VELUX tetőtéri ablakok vásárlása és az alábbiak szerinti igazolása esetén a VELUX Magyarország Kft. a megvásárolt akciós VELUX tetőtéri ablakok árából a számlán szereplő ablakok darabszáma alapján ablakonként az alábbi felosztás szerinti összegeket téríti vissza:

 

 • Basic tetőtéri ablak (GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051, GLU 0051B kódjelű termékek) - bruttó 5 000 Ft
 • Standard és Standard Plus tetőtéri ablak (GLL 1061, GLL 1061B, GLL 1064, GLL 1064B, GLU 0061, GLU 0061B, GLU 0064, GLU 0064B kódjelű termékek) - bruttó 10 000Ft
 • Premium tetőtéri ablak: bruttó 10 000 Ft

 

Mely termékekre vonatkozik?

Az akciós ajánlat minden Basic, Standard, Standard Plus és Prémium VELUX tetőtéri ablakokra vonatkozik, bármely méretben (továbbiakban Akciós VELUX tetőablak).

Az akciós ajánlat nem vonatkozik más típusú VELUX tetőtéri ablakokra, VELUX tetőkibúvókra (GV- és VLT kódjelű termékek) és lapostetős felülvilágítókra.

                                                                   

Hol lehet regisztrálni az akcióra?

Az akcióra csak a velux.hu/akcio oldalon lehet regisztrálni.

 

Ki veheti igénybe?

Az akcióban való részvételre jogosultak

 • azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek és
 • Magyarországon bejegyzett vállalkozások (kivéve az üzletszerűen tetőtéri ablak beépítéssel, épületek kivitelezésével és építőanyag-forgalmazással foglalkozó vállalkozásokat)
 • melyek Akciós VELUX tetőtéri ablakokat saját felhasználásra vásárolnak és elfogadják az akció szabályait. Saját felhasználásnak minősül a saját célra történő tetőtéri ablak vásárlás és beépítés.

Az akcióban való részvételre nem jogosultak

 • azok a vállalkozások, melyek üzletszerűen foglalkoznak tetőtéri ablak beépítéssel és épületek kivitelezésével (TEÁOR szám alapján) – kivéve amennyiben saját célra vásárolták a tetőtéri ablakokat, és ezt bizonyítani tudják a VELUX Magyarország Kft. által kért módon (Cégkivonat, Nyilatkozat, fotó a vásárolt termékről).
 • azok a vállalkozások, melyek üzletszerűen foglalkoznak építőanyag-forgalmazással (beleértve a VELUX Magyarország Kft. érvényben lévő „Általános Eladási és Szállítási Feltételei” alapján regisztrált Kereskedőit és ezen Kereskedők viszonteladóit) – kivéve amennyiben saját célra vásárolták a tetőtéri ablakokat, és ezt bizonyítani tudják a VELUX Magyarország Kft. által kért módon (Cégkivonat, Nyilatkozat, fotó a vásárolt termékről).
 • a VELUX Magyarország Kft. dolgozói.

 

Mi az akció időtartama?

Az akcióban azok az Akciós VELUX ablakok vesznek részt, melyeket 2023. április 18. és 2023. május 31. közötti időszakban vásárolnak, azaz a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló számla vagy előlegszámla kelte ebbe az időszakba esik.

A számla kibocsátója lehet: VELUX tetőtéri ablakok kereskedelmével üzletszerűen foglalkozó vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, illetve ablakbeépítő vállalkozás.

 

Melyek a visszatérítés feltételei?

1. feltétel: Személyes adatok regisztrációja.

A regisztráció a velux.hu/akcio oldalon lehetséges.

A pénzvisszatérítéshez regisztrációkor a következő adatokat kell megadni:

 • e-mail cím
 • vevő neve (személynév)
 • cégnév (opcionális)
 • regisztráló kategóriabesorolása (magánszemély vagy vállalkozás vagy tetőtéri ablak beépítéssel, épületek kivitelezésével és építőanyag-forgalmazással foglalkozó vállalkozás)
 • magánszemély esetében: cím
 • vállalkozások esetében: adószám
 • számlavezető bank neve
 • bankszámlaszám
 • Beépítő cég neve (opcionális)

 

A jogosult vásárlónak regisztrációját legkésőbb 2023. május 31. szerda 24.00 óráig kell rögzítenie.

 

2. feltétel: Számlamásolat elküldése.

Az akcióban szereplő ablakok vásárlását igazoló számlamásolatot PDF/JPEG/PNG dokumentumként vagy fotóként a velux.hu/akcio oldalon kérjük feltölteni. Figyelem! Csak olvasható és a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket tartalmazó számlamásolatot áll módunkban elfogadni. A számla kiállításának utolsó dátuma 2023. május 31. lehet.

A pénzvisszatérítéshez a számlamásolat feltöltésekor a következő adatokat kell megadni:

 • e-mail cím
 • vevő neve (személynév)
 • cégnév (opcionális)
 • regisztráló kategóriabesorolása (magánszemély vagy vállalkozás)
 • magánszemély esetében: cím
 • vállalkozások esetében: adószám
 • számlavezető bank neve
 • bankszámlaszám
 • Beépítő cég neve (opcionális)

 

3. feltétel: Termék beépítési tájékoztatójának elküldése.

Minden VELUX tetőtéri ablak dobozában található egy beépítési tájékoztató füzet. A beépítési tájékoztatót kérjük postai úton eljuttatni a VELUX Magyarország Kft. által megadott címre 2023. június 30. péntek 24.00 óráig. A beépítési tájékoztató feladásakor a postai bélyegző dátuma legkésőbb 2023. június. 30. lehet. A számlán szereplő Akciós VELUX ablakok mindegyikéhez egy-egy beépítési tájékoztatót várunk.

 

Az alábbi kinézetű beépítési tájékoztatókat várjuk:

 

 

 

 

Beküldési cím:

VELUX Magyarország Kft.

1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.

A borítékon kérjük feltüntetni: VELUX ablak akció

 

Az akció időtartamának utolsó napjaiban történő vásárlások esetén előlegszámla is elfogadható legkésőbb 2023. május 31-i keltezéssel, ez esetben a pénzvisszatérítéshez a később kiállított végszámla másolatát is be kell küldeni. A jogosult vásárlónak a számlamásolatot (végszámla másolatot) legkésőbb 2023. június 30. péntek 24.00 óráig kell feltöltenie a velux.hu/akcio oldalon.

A vásárló a visszatérítésre akkor jogosult, ha a fenti mindhárom feltételt a feltételeknél említett határidőkig teljesíti.

A VELUX Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot a számla valódiságának és eredetének, illetve a részvételi jogosultságnak a felülvizsgálatára.

Egy vásárló visszatérítési igényt az akció ideje alatt több alkalommal is bejelenthet, amennyiben minden egyes bejelentésekor teljesülnek a fent felsorolt követelmények.

A teljesség igénye nélkül a vásárló a pénzvisszatérítésre nem jogosult többek között az alábbi esetekben:

 • a regisztráció a velux.hu/akcio oldalon 2023. május 31-ig nem történik meg
 • az előlegszámla/számla kelte 2023. április 18. előtti
 • az előlegszámla/számla kelte 2023. május 31. utáni
 • a számlamásolat nem olvasható
 • a számlamásolaton a VELUX termékek kódjai és mennyiségei nem szerepelnek, nem beazonosíthatók
 • a regisztrációban és a számlán szereplő vásárlói adatok (név/cégnév) eltérőek
 • a Ki veheti igénybe? pontban felsorolt nem jogosult kategóriák valamelyikébe esik
 • a banki átutaláshoz szükséges adatokat nem/hiányosan adta meg
 • a banki átutaláshoz téves adatokat adott meg és az átutalás nem a megfelelő bankszámlaszámra történt.

Mikor juthat hozzá a visszatérítéshez?

A VELUX Magyarország Kft. vállalja, hogy minden egyes megvásárolt Akciós VELUX ablak után, - melyre az akciós szabályzat előírásainak megfelelően igénybejelentés érkezett – ablakonként  az alábbiak szerint ad visszatérítést, amely összeget a szabályos igénybejelentést követően kifizet a részvételre jogosult vásárlóknak.

 

 • Basic tetőtéri ablak, (GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051, GLU 0051B) kódjelű termékek - bruttó 5 000 Ft
 • Standard és Standard Plus tetőtéri ablak, (GLL 1061, GLL 1061B, GLL 1064, GLL 1064B, GLU 0061, GLU 0061B, GLU 0064, GLU 0064B) kódjelű termékek - bruttó 10 000Ft
 • Premium tetőtéri ablak: bruttó 10 000 Ft

 

A kifizetés kizárólag banki átutalás útján történik Magyarországon vezetett bankszámlára, egyéb fizetési mód nem kérvényezhető. A kifizetés a vásárlást igazoló és a VELUX Magyarország Kft.-nek beküldött számlán vevőként feltüntetett magánszemélynek vagy vállalkozásnak történik. Amennyiben a számlán feltüntetett és az igénybejelentésben szereplő vásárló nem ugyanaz a személy vagy vállalkozás, a VELUX Magyarország Kft. nem köteles a visszafizetés teljesítésére.

Amennyiben az átutalás a vásárló által megadott téves adatok alapján nem a vásárló bankszámlájára történik, az átutalást nem áll módunkban megismételni, így a pénzvisszatérítésre való jogosultságot a vásárló elveszti.

 

A termék a pénzvisszatérítés után nem visszáruzható. Az ezzel kapcsolatos ellenőrzés jogát a VELUX Magyarország Kft. fenntartja.

Vállalkozások és magánszemélyek esetében sem tudunk jóváíró könyvelési bizonylatot kiállítani.

 

Hogyan kezeljük az adatokat?

A VELUX Magyarország Kft. a velux.hu/akcio oldalon a pénzvisszatérítési igénnyel kapcsolatban rögzített adatokat kizárólag az akcióban történő pénzvisszatérítés lebonyolítása céljából kezeli a mellékelt Adatkezelési Tájékoztató szerint.

 

Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az európai parlamenti és tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: "GDPR") szerinti személyes adatok kezelője a VELUX Magyarország Kft. (cím: 1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.; adószám: 10192207-2-08, e-mail cím: vevoszolgalat@velux.com).

A VELUX Magyarország Kft. az „Engedd be a napfényt, és takaríts meg pénzt” pénzvisszafizetési program szervezésével kapcsolatban megadott személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeli:

a. az „Engedd be a napfényt, és takaríts meg pénzt” pénzvisszafizetési program lebonyolítása, beleértve az Általános Szerződési Feltételek 8. pontjában meghatározott kommunikációt - a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amelyet a Felek a jelen szabályzat elfogadásával és a VELUX Magyarország Kft. weboldalán a jelentkezés elküldésével kötnek meg;

b. panaszok elbírálása, esetleges követelések megállapítása és kivizsgálása vagy ezek elleni védekezés, a VELUX termékek értékesítésének elősegítése és támogatása, az „Engedd be a napfényt, és takaríts meg pénzt” pénzvisszafizetési program megvalósításával kapcsolatos dokumentáció archiválása, elemzések vagy statisztikák készítése, a hálózati és információs rendszerek biztonságának biztosítása, elszámoltathatóság biztosítása (jogi kötelezettségek teljesítésének bizonyítása) - a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő fenti jogos érdekeinek érvényesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja;

c. a vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése - a személyes adatok kezelésének jogalapja a VELUX Magyarország Kft-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (magyarországi jogalap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (8 év));

d. marketing tevékenység folytatása, amennyiben a Felek elfogadták a további marketing hozzájárulást - és a résztvevők a szolgáltatott adatokat választható adatokként adták meg - a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatot szolgáltató személy hozzájárulása, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a tájékoztatásra kiválasztott kommunikációs csatorna A Felek a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatják, ami nem érinti visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló személyes adatok kezelését, azaz a hozzájárulás visszavonásáig minden, amit a hozzájárulás visszavonásáig került megküldésre, az az Ön hozzájárulásával történt. A hozzájárulás a VELUX Magyarország Kft.-vel történő kapcsolatfelvétellel vonható vissza.

A Felek személyes adatai az alábbiak szerint kerülnek tárolásra:

a. az „Engedd be a napfényt, és takaríts meg pénzt” pénzvisszafizetési program működéséhez szükséges adatok - az utolsó tevékenységtől (beleértve a pontgyűjtést is) számított 2 évig. A 7. pont a. alpontban meghatározottak szerint deaktivált fiókok esetében az adatok a deaktiválási folyamat befejezését követően azonnal törlésre kerülnek.

b. panaszok elbírálása és az esetleges követelések megállapítása, kivizsgálása vagy ezek elleni védekezés esetén - az „Engedd be a napfényt, és takaríts meg pénzt” pénzvisszafizetési program lebonyolításának teljes időtartamára, valamint ezt követően a törvényben meghatározott időtartamig és mértékben (általában 5 évig, illetve bírósági eljárás esetén az ügy végleges lezárásáig).

d. marketingtevékenységek végzése esetén - a választott kommunikációs csatornán keresztül történő marketinginformációk fogadásához adott hozzájárulás időtartamára, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a személyes adatoknak a Felek által e célból történő kezelése elleni tiltakozásig.

A Felek személyes adatai a fent megjelölt időszakok lejárta után haladéktalanul törlésre vagy anonimizálásra (deaktiválás esetén) kerülnek.

A VELUX Magyarország Kft. egyes különös célok megvalósítása keretében a résztvevők személyes adatait az alábbi körben kezeli: név, mobiltelefonszám, cím, e-mail cím, adószám.

A Felek jogosultak:

a. kérni a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élni az adattovábbításhoz való joggal;

b. tiltakozni a jogos érdeken alapuló adatkezelés, a statisztikai célú adatkezelés vagy a tiltakozó személy sajátos helyzetével kapcsolatos adatkezelés ellen, valamint - ha az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik - bármikor tiltakozni;

c. bármikor visszavonni a hozzájárulásokat anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét;

d. panasszal fordulni a felügyeleti szervhez, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefonszám: +36-1-391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha álláspontjuk szerint a személyes adatok kezelése nem jogszerű, illetve a tag vagy az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái, és azok a személyek, akik számára az adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek: azon személyek, akik felé az Adatkezelő jogi vagy szerződéses kötelezettséggel rendelkezik az általa kezelt adatok továbbítására; a személyes adatok feldolgozására kötött szerződések alapján személyes adatokat feldolgozó szervezetek; a tőkecsoporthoz tartozó vagy a tulajdonosi struktúrában egyébként az Adatkezelőhöz kapcsolódó társaságok; kedvezmények szolgáltatói; a kedvezmények kézbesítését végző szervezetek (futárcég); az Adatkezelőt a kommunikációs folyamatban támogató szervezetek; tárhely- vagy IKT-szolgáltatók; jogi és tanácsadói szolgáltatók; számviteli szolgáltatók; együttműködő és támogató szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, beleértve a személyes adatok tárolásának technikai támogatását és a szerverszolgáltatót.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a fent említett szervezetek a személyes adatok védelmének legmagasabb szintű követelményeit betartsák. Abban az esetben, ha az adatokra a szolgáltatások nyújtásához nincs tovább szükség, a VELUX eljárását követően azok törlésre kerülnek. Az adatok bármilyen továbbítása vagy közlése során, különösen harmadik országba történő továbbítása esetén az Adatkezelő külön figyelmet fordít a továbbítás körülményeire, az alkalmazandó garanciákra és az adott adattovábbításhoz megfelelő mechanizmusokra, amelyek lehetővé teszik a továbbítást, megfelelő szintű védelemmel és megfelelő garanciákkal együtt. Minden esetben előzetes ellenőrzést végzünk az adatvédelemnek való megfelelés mértékéről. A magánélet és a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesítését biztosító jogorvoslati lehetőségek hiányában az adott országban hatékony mechanizmusokat bevezetésére és alkalmazására kerül sor annak biztosítására, hogy a személyes adatok továbbítása felfüggeszthető vagy megtiltható legyen, ha az adatok címzettje nem felel meg ezeknek az elveknek, vagy nem képes azoknak megfelelni. A személyes adatok védelme korlátozásának kockázata esetén, amely többek között egy harmadik országnak az ilyen, az adott harmadik országba továbbított adatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására vonatkozó belső szabályozásából, vagy az érintett személyeknek a hatóságokkal szemben bíróság előtt érvényesíthető jogok biztosításának elmulasztásából, illetve a megfelelő bírósági védelem hiányából ered, határozott lépések megtételére kerül sor annak érdekében, hogy az adatok harmadik országba történő továbbítása a GDPR rendelkezéseiből eredő kifejezett alapon, megfelelő védelmi intézkedések és biztosítékok alkalmazásával történhessen.

Az Adatkezelő weboldalait használó személyek személyes adatainak feldolgozására vonatkozó egyéb szabályok a www.velux.hu/adatvedelem oldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban találhatók. 

A személyes adatok kezelőjével a adatvedelem@velux.com címre küldött e-mailben vagy postai úton az alábbi címen tud kapcsolatba lépni: VELUX Magyarország Kft. (cím: 1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.; adószám: 10192207-2-08).

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, forduljon bizalommal a VELUX Magyarország Kft. Adatvédelmi Koordinátorához az alábbi e-mail címen: adatvedelem@velux.com.

Készült: 2023. április 14.

Fenntartjuk a jogot az akciós szabályzat módosítására és kiegészítésére, melyről a velux.hu/akcio oldalon azonnali értesítést közlünk.

 

Elérhetőségeink: E-mail: akcio@velux.com