Termékek visszaküldése

Elállás, ha a termék hibás vagy nem a leírásnak megfelelő

Ha az Önnek leszállított termék hibás vagy nem az Ön által megrendelt termék lett kiszállítva, arról azonnal értesítenie kell minket, indokolatlan késedelem nélkül. Ebben az esetben Önnek jogában áll elállni a szerződéstől és a termék teljes árát a kiszállítási díjjal együtt visszakapni. Ön jogosult lesz a hibás termékhez pótalkatrészeket kapni, melynek segítségével a hibás termék javítható vagy díjmentesen új terméket kaphat. Minden esetben jogunkban áll kicserélni a hibás terméket ahelyett, hogy pótalkatrészt küldünk ki Önnek, kivéve, ha a csere az Ön oldalán aránytalan többletköltséget okozna. Ha Ön hibás teljesítés miatt áll el a szerződéstől (pl. azért, mert az Önnek szállított termék hibás vagy helytelenül lett megjelölve), és úgy dönt, hogy a termék teljes árát vissza szeretné kapni, akkor mi a teljes összeget a kiszállítási díjjal együtt megtérítjük. Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk az Ön felé fennálló felelősségünket, ahol ez Önnel szemben jogellenes lenne.

Szerződéstől való indoklás nélküli elállás/felmondás

A szerződéstől Ön tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül elállhat, kivéve ha a VELUX Általános Eladási és Szerződési Feltételei vagy a vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek. Az elállásra meghatározott határidő betartásnak minősül, ha az elállási nyilatkozatát az elállásra nyitva álló időtartam leteltét megelőzően elküldi részünkre. Az elállásra nyitva álló határidő attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön – vagy egy az Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem azonos a szállítóval – a termékek birtokába jut, vagy, amennyiben Ön egy megrendelésben több terméket rendelt és ezeket mi külön-külön szállítjuk, attól a naptól számított tizennégy (14) nap elteltével jár le, amelyen Ön – vagy egy Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem azonos a szállítóval – az utolsóként kézbesített termékek birtokába kerül. A 14 napon belüli elállási jog nem illeti meg Önt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtunk, így különösen például a „Colour by you” termékcsoportba tartozó, az Ön által választott egyedi színben legyártott árnyékolók esetében. Minden esetben Ön felelősséggel tartozik, amennyiben a termékek értéke a termékek kezelése eredményeképpen csökken, kivéve az olyan mértékű kezelést, amire szükség van a termék jellegének, tulajdonságainak vagy működőképességének megállapításához.

Hogyan lehet a megrendeléstől elállni?

Amennyiben szeretne a szerződéstől elállni, kérjük haladéktalanul jelezze azt a VELUX Magyarország Kft. vevőszolgálatának a vevoszolgalat@velux.com e-mail címen a lenti adatok megadásával:

Vevő neve:

Vevő címe:

Vevő telefonszáma:

Vevő e-mail címe:

Megrendelés időpontja:

Megrendelés száma:

Visszaküldés oka:

Visszaküldendő termék(ek):

Visszaküldendő termék(ek) állapota:

Ép/bontott/sérült:

Vevő által megjelölt dátum a visszaszállításra:

Cím, ahol a termékek felvehetőek:

Ha az elállás oka hibás vagy nem a leírásnak megfelelő termék, akkor kéréséhez kérjük, hogy csatoljon a hibát igazoló képeket is.

Visszaküldés menete

Amennyiben a szállítást végző partnerünk kiszállításkor a termékek átadásakor palettákat hagyott a helyszínen, kérjük azok pár hétig való tárolását, hogy amennyiben visszaszállításra kerülne sor, akkor a visszaküldendő termékek a biztonságos szállítás érdekében azokra kerüljenek. A termékek visszaküldése esetén a logisztikai költség Önt terheli. Egyéb költséggel nem kell számolnia. A visszaszállítást a VELUX Magyarország Kft.-től is igényelheti. Ez esetben a szállító partnerünk az Ön által megadott helyszínen veszi fel a termékeket. Az ily módon történő visszaszállítás költsége szintén Önt terheli. Ennek díja visszaszállításonként bruttó 15.000.-HUF (tizenötezer forint). Az Ön felelőssége, hogy a visszáru csomagot az előre egyeztetett elszállítási időpontra, biztonságos szállításra alkalmas állapotban előkészítse:
• A termékeket lehetőleg az eredeti dobozukba helyezze vissza, majd körültekintően zárja le azokat.
• Amennyiben a termékeket palettán kapta és az Önnél maradt, akkor a termékeket helyezze a biztonságos szállítás érdekében a palettára és fóliával tekerje körbe azokat, ezzel egyidőben rögzítve a dobozokat a palettához. Szállító partnerünk csak az így előkészített termékeket veszi át Öntől. Amennyiben az előkészített termékek nem alkalmasak szállításra, partnerünk a felvételt elutasítja. Az ebből eredő többletköltségért (pl. dupla kiszállási díj) Ön a felelős.

Termékek árának visszafizetése

Ha Önt megilleti az elállás joga és eláll ettől a szerződéstől, akkor az addig Öntől kapott összeget, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen legfeljebb a termékek beérkezésétől vagy annak kétséget kizáró igazolásától, hogy visszaküldte a terméket számított tizennégy naptári (14) napon belül visszatérítjük Önnek. 14 napon belüli elállás esetén visszatérítéskor a termékek teljes vételárából levonásra kerülnek az egyes termékek visszaszállításának költségei, amennyiben az a VELUX Magyarország Kft. által, nem saját költségén történt. Amennyiben a visszaküldött termék beérkézését követően azt tapasztaljuk, hogy annak használata túlmutat az indokoltnál, a termékben sérülés keletkezett, akkor jogunkban áll a visszafizetendő összeget a bekövetkezett értékcsökkenés értékével csökkenteni. A pénz visszafizetése banki átutalással történik. Semmiképpen sem fordulhat elő, hogy Önnek díjat kelljen fizetnie a visszatérítés eredményeként.

Termékek értékcsökkenésének meghatározása

A termékek jellemzőinek és működőképességének megállapításához Ön köteles az árukat kellő gondossággal, ugyanúgy kezelni és megvizsgálni, mint ahogyan azt egy átlagos üzletben normális körülmények között tenné. Az ezt meghaladó mértékű használat vagy vizsgálat (beleértve a beépítést vagy felszerelést is) az áruk értékének csökkenésével járhat, amely számunkra kárt okoz. Ezen értékcsökkenésért a vonatkozó jogszabályok alapján Önt terheli a felelősség, ezért annak megtérítését jogunkban áll Öntől követelni. Ez oly módon történik, hogy a bekövetkezett értékcsökkenés pénzértékét jogunkban áll az Öntől kapott összeg visszatérítésekor a visszafizetendő összegből levonni. Az érték csökkenését esetről esetre vizsgáljuk meg, az az adott sérülés mértékétől függ. A termék csomagolása (elemei, alkatrészei) úgy lettek kialakítva, hogy a csomagolás megőrizze a termék épségét. Ön kinyithatja a dobozt és megtekintheti az áruk anyagát, színét és működőképességét azonban a doboz indokolatlan és jelentősebb sérülése, illetve hiányzó alkatrészei, elemei is ahhoz vezethetnek, hogy a termékben sérülés vagy hiány keletkezik, ezért javasoljuk, hogy felbontáskor tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a doboz kinyitás után visszazárva, a benne lévő termék és alkatrészek épségét és mennyiségét megőrizve ép állapotban maradjon. A doboz épsége az Ön elállási jogát nem befolyásolja, de amennyiben a termék hozzánk (a normál vizsgálaton túl) sérült vagy hiányos állapotban érkezik vissza, ezen károkat értékcsökkenésként levonhatjuk a visszafizetendő vételárból. Az áru bármely módon történő beépítése, használata túlmutat a termék tulajdonságainak, működőképességének oly módon történő ellenőrzésén, mint ahogy azt az üzletben/bemutatóteremben általában ellenőrizhetné. A termék beépítése/felszerelése, használata szintén várhatóan az áru értékének csökkenését okozza, hiszen beépítés/felszerelés esetén általában a termékeket nehéz olyan módon eltávolítani, hogy az áruban a be- és kiszerelés ne okozzon semmilyen sérülést. Kérjük, ne feledje, hogy mindaddig, amíg a termék az Ön birtokában van, és amíg nem kerül vissza hozzánk, a termékért Ön felelős és a termék esetleges sérüléséért vagy károsodásáért Ön visel felelősséget. Amennyiben a vizsgálat során munkatársaink azt állapítják meg, hogy a visszaküldött áru megsérült, és a sérülés mértéke nagyobb, mint amit a termék tulajdonságainak és működőképességének (az üzletekben egyébként szokásos) vizsgálata indokol, a levonásra kerülő értékcsökkenést egyedileg határozzuk meg. A vizsgálatot követően tájékoztatjuk az értékcsökkenés mértékéről, mely a visszafizetendő vételárból levonásra kerül.